Tophøjs Feline

SRDH hoppe e.Floriscount
208333DW1600280

Feline sommer 2020
Feline sommer 2020

Feline er uddannet af Mette Sejbjerg Jensen, som vi også deler hende med.

Afkom e.Feline:

2021: Hoppeføl e.Vitalis.

Feline er drægtig med Suarez, forventet foling først i maj 2022.